Werkwijze en tarief

Hoe werken wij?

Wij verbinden ons aan het behalen van zichtbaar en tastbaar resultaat. Wij participeren in het accountmanagement proces en besteden maximaal tijd en aandacht aan iedereen die een relatie onderhoudt met de klant. Door hen bewust bekwaam te maken zijn ze in staat nog beter de juiste vragen te stellen en daardoor alle kansen te identificeren, bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te acquireren. Wij stellen een concreet plan van aanpak met u op en hanteren een praktische werkwijze.

Wij faciliteren ook uw dealer- of service organisatie en distributie partner met hetzelfde proces.

proces+pijl

De voordelen:

  1. Besparing op wervingskosten. Besparing bedraagt al snel gemiddeld € 40.000
  2. Extra rendement. 20 – 30% meer rendement uit bestaande klanten
  3. Korte “time to market”.  Participatie van de coach versnelt de “time to market”
  4. Minder kosten voor acquisitie. Besparing is minimaal 25% van het sales budget
  5. Verbetering van samenwerking. Verkoper + specialist is gelijk aan 1+1=3.

U voegt de werkmethodiek van Spotters Hill toe aan het bestaande bedrijfsproces en wij nemen daaraan deel. Wij vormen een team samen met uw medewerkers.

 

Introductie sessie Spot on coaching en sales management

Wij vinden het van groot belang dat wij de probleemstelling exact in beeld hebben. Voor een speciaal introductie tarief van € 295,- voor 1 dagdeel stellen wij samen een vakkundige analyse op, doen een aanbeveling en definiëren een plan van aanpak. Dit stellen wij u zonder verdere verplichting ter beschikking. Bij het aangaan van een vervolgopdracht nemen wij het introductie tarief voor onze rekening.

Tarief

Afhankelijk van het karakter en de duur van de opdracht wordt het honorarium vastgesteld. U bepaalt het gewenste doel en wij verbinden ons het aan het behalen van het resultaat.

Indien gewenst kunnen wij een maatwerk tarief overeenkomen. Hiervoor is het mogelijk het honorarium op te splitsen in een vast deel en een deel dat afhankelijk is van de bereikte resultaten. Tarieven variëren van €125 tot €175 per uur exclusief 21% btw en reis- en verblijfkosten.